Meghívó

Esélyek Háza
2007. február 19.

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Budapesti Esélyek Háza "Esélyekkel a kompetencia fejlesztésben" címmel indít szakmai programsorozatot öt alkalommal, a Nagy József-féle kompetencia pedagógián és kutatásokon alapuló képességet és készséget mérő diagnosztikus teszt -DIFER-teszt- és ráépülő fejlesztő eljárások, módszerek széles körű bemutatásával az érintett pedagógus szakma képviselőinek, fejlesztő pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak és tanítóknak.

A programsorozat további tájékoztatást nyújt még a szenzomotoros, integrációs terápiákról (Ayres, Delacato, stb.), valamint az iskolaérettségre való felkészítésről, melyeket a diagnosztikus és fejlesztő eljárások explicit szolgálnak.

Meghívott előadóink:

Professzor Nagy József Egyetemi Tanár
(Szeged Tudományegyetem, Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Docens
(Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Pacsika Ágnes Gyógypedagógus
(XVII.kerületi Nevelési Tanácsadó, Korai Fejlesztő Központ)

A szakmai programsorozatra a következő időpontokban jelentkezhet:

2007. március 13. 10.00-14.30.
2007. március 20. 10.00-14.30.
2007. április 10. 10.00-14.30.
2007. április 17. 10.00-14.30.
2007. április 24. 10.00-14.30.

Részvételi szándékát igazoló jelentkezési lapot, faxon, levélben, és elektronikus úton küldheti el irodánkba.

Tisztelettel: a szervező munkatársak

Jelentkezési lap (eselyek_haza_jelentkezesi_lap.doc, 27 kbyte)

A Budapesti Esélyek Háza a Gyermeknapon - kérdőív

Esélyek Háza
2006. május 5.

A Budapesti Esélyek Háza szerette volna megtudni, hogyan gondolkodik a diákság az esélyegyenlőség kérdéséről.

A gyermeknapon az ünneplő gyermekek körében felmérést végeztünk; a kérdőíveket a 14 éves korosztályból kikerülő, vállalkozó szellemű fiúk és lányok töltötték ki, összesen 46-an.

Válaszaik meglepőek és tanulságosak. Meglepőek, mert azt bizonyítja, hogy lebecsüljük gyermekeink érdeklődését a környezetük eseményei iránt. Tanulságosak, mert a gyermekek olykor a felnőtteket is megszégyenítő őszinteségről és tudásról tettek tanúbizonyságot.

Egy kérdés és a egy válasz:

Te mit változtatnál meg az iskoládban?
"A szemléletet, a felnőttek hozzáállását"


A kérdőíveket összeállította, a felméréseket és az értékelést végezte: Kicsák Mónika, a Budapesti Esélyek Háza munkatársa.

A kérdőív (98 kbyte) és feldolgozása (138 kbyte).

Bemutatkozás

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal és a Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat együttműködésében 2004. február 27-én alakult meg a Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Erzsébetvárosi Esélyek Háza a Wesselényi utca 17. szám alatt, melynek vezetője július 1-jétől Solymári Gabriella lett.

A budapesti Esélyek Háza a Kormányhivatal által felállított Országos Esélyegyenlőségi Hálózat - Esélyek Háza Hálózat része, és mint ilyen, feladata a kormány esélyegyenlőségi célkitűzéseinek megvalósításában megalapozó, koordináló, támogató, tanácsadó tevékenységek végzése, kutatási, módszertani feladatok kidolgozása.

Ennek teljesítése érdekében információs, képzési, tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, konferenciákat szervezünk az esélyegyenlőség megteremtésével foglalkozó szervezetek részére.

Akciókról, programokról, pályázati és egyéb lehetőségekről tájékoztatjuk az adatbázisunkban szereplő partnereinket.

Az irodánkat felkereső magánszemélyek számára információt nyújtunk problémáik megoldása érdekében, közvetlen segítséget jogi ügyekben biztosítunk.

Munkánk során kiemelten foglalkozunk az alábbi társadalmi rétegekkel:

  • Fogyatékossággal élők
  • Gyermekek
  • Idősek
  • Nők
  • Romák

Célunk, hogy megteremtsük azt a fórumot, szakmai együttműködést, ahol a témában dolgozó, Budapesten működő szervezetek egymásra találnak, hogy elérni kívánt céljaikat közösen valósítsák meg, hiszen "Egységben az erő", ahogy a közmondás is tartja.


INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
- a rászorulók részére -
minden héten kedden: 16.00 - 19.00 óráig
pénteken: 9.00 - 12.00 óráig

Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Erzsébetvárosi Esélyek Háza

1077 Budapest, Wesselényi u. 17. I. em.
Tel.: 461-0600, 461-0655, 461-0656
Fax.: 461-0601
e-mail: bpeselyekhaza@erzsebetvaros.hu